Martinus om Ufo-er = Besøkende/overvåkere fra DET RIKTIGE MENNESKERIKE

Her er et utdrag i lyd/mp3 fra en spørretime i KLINT fra juli 05- der OLE THERKELSEN refererer hva Martinus sa om UFOs - klikk her i teksten for å starte avspillingen som spilles i eget vindu | her ref fra boken om Uri Geller som Ole her var inne på i lydfila over.

her et utdrag fra Martinus' foredrag fra Jønkøbing i -68, der han kom inn på temaet i foredraget "HIMMELRIKES RIKE" (mp3)   |    hele foredraget som dette er tatt fra her

Bildene under er mixet av rune og henspeiler på temaet som lydutdraget også går på - at "engelene" som omtales i det gamle testamente, var besøkendende fra høyere plan.

  

      

bildet over er "tabernaklet" som jødene hadde med seg i sin vandring, og hvordan de var guidet av sin egen gruppe av "romfolk"/overvåkerne, som "her" senker seg ned i en levitasjons-heis-stråle for å gi råd og guiding. Men merk at disse romfolk ikke var "fullkomne" og hadde enda behov av grader av tilbedelse, offer,etc,  slik det kan leses om i dGT.  Til høyre om hvordan det ble sendt ned "manna fra himmelen" via "gudenes fartøyer".

Bibelens - og andre gamle skrifters stadige omtaler om "engler"- var nettopp besøkende fra høyere plan, som kunne ferdes gjennom mange plan eller verdener - husk at alle "materielle plan/verdener" kun er vibratoriske materienivåer- der materien nesten kun er TOMROM!!!

  i tilfellet der SODOMA OG GOMORRA ble ødelagt var det snakk om at "gartnerne"/overvåkerne, måtte "luke i beddet"- og fjerne noen avsporede elementer som bodde i disse byer ved Dødehavet. Dette sier pleiadiske romfolk, og samme bekreftes her i lydfila  - der Ole Therkelsen sier at  Martinus mente at tilsvarende skjedde.

de hadde stor erbødighet for "gudenes fartøyer"

"Jmmanuel (Jesus) var guidet av de samme som stadig var i hans nærvær - men mest i magnetisk/optisk avskjerming eller inne i "skyer".

 

mer om temaet i boken "JORDENS KOLONISERING FRA KOSMOS"